Som rodený Bratislavčan, manžel a otec.

V politike nie som žiadnym nováčikom. Viac ako 15 rokov som členom Občianskej konzervatívnej strany (OKS), v ktorej som v súčasnosti podpredsedom. Keďže som vyštudovaný ekonóm, venujem sa predovšetkým ekonomickým otázkam. Praktické skúsenosti som získal okrem iného aj ako vedúci oddelenia riadenia rizík, kde som spravoval viac než 2,5 mld. eur pre viac ako 400 tis. klientov, čo ma rozhodne naučilo zodpovednosti. Bol som aj členom dozornej rady Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Nie som ani nováčikom v komunálnej politike. Takmer tri roky pôsobím ako prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré mesto, kde sa sústreďujem predovšetkým na zabezpečenie riadneho chodu úradu a efektívne hospodárenie mestskej časti. Na základe dosiahnutých výsledkov si trúfam tvrdiť, že sa mi to darí. Realizoval som desiatky projektov, dosiahol som prebytkový rozpočet a mestská časť pod mojím vedením opakovane získala označenie excelentnej samosprávy. Bol som aj poslancom miestneho zastupiteľstva v Dúbravke.

Vedu a školstvo považujem za kľúčové. Sám som pôsobil na Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied a pracoval som okrem iného na modeli slovenskej ekonomiky určenom na prognózovanie budúceho vývoja ekonomiky SR či na modeli na vyhodnocovanie dopadu fondov EÚ na ekonomiku SR. Vzdelával som v rámci projektu „Myslím ekonomicky“ zameraného na rozvoj kompetencií potrebných pre trh práce či pre prípravu na štúdium na vysokej škole. Vedecké poznatky využívam aj v samospráve. Som taktiež spoluautorom projektu „Reformná vláda“ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a ďalších expertov. Viem, že školstvo a veda si zaslúžia od štátu a mesta oveľa väčšiu podporu než v súčasnosti dostávajú a chcem k tejto podpore z postu primátora Bratislavy významne prispieť.

Vo voľnom čase sa venujem rodine, z koníčkov programovaniu a amatérskej astronómii. Viackrát som sa zúčastnil pochodu Vrba Wetzler, podporujem Cenu Dominika Tatarku. Dlhodobo ako občiansky aktivista podporujem krajiny, ktoré čelia neľudským totalitným režimom alebo hrozbám od svojich väčších susedov. Krajiny, ktorých práv sa zastávam, sú napríklad Taiwan, Tibet, Izrael a, samozrejme, Ukrajina.