Martin  Mlýnek - kandidát na poslanca

 

Martin Mlýnek (37), vyštudoval ekonomickú univerzitu so zameraním na kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní.

 

Krátko pôsobil ako výskumný pracovník na Slovenskej akadémií vied, odkiaľ odišiel do komerčnej sféry, kde pôsobil desať rokov ako vedúci oddelenia riadenia rizík spoločnosti Allianz – Dôchodková správcovská spoločnosť. Po rokoch sa rozhodol odísť zo spoločnosti Allianz a založil si vlastnú firmu, ktorá sídli v Modre, kam sa presťahoval aj so svojou manželkou v roku 2017. Krátko pôsobil ako poslanec miestneho zastupiteľstva v Dúbravke. Roky bloguje na e-trende.

 

Za poslanca kandiduje s podporou Občianskej Konzervatívnej Strany, jedinej strany, ktorá pôsobí v politike v duchu Novembra 1989.

 

Čo považujem za dôležité pri obecnej správe

 

Disciplinovaná správa obecných financií

 

Modra za roky 2014 až 2018 má vyššie príjmy o viac ako 4 mil. eur v rozpočte ako v rokoch 2010 až 2013. Napriek tomu sa v porovnaní hospodárenia miest (www.hospodarenieobci.sk) prepadla o 30 priečok z prvej pätnástky (v rokoch 2010 - 2013) na približne 45 miesto (2015-2017) zo 138 miest. V porovnaní s obcami v BSK Modre patrí 55 miesto z 89 obcí. Je čo zlepšovať. V prípade môjho zvolenia budem presadzovať disciplinované nakladanie s obecnými prostriedkami. Cieľ pre mňa a všetkých by mal byť, aby Modra opäť patrila do prvej pätnástky či desiatky najlepšie hospodáriacich obcí. Budem zásadne proti zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov, ak nebude jasne zdôvodnené zastupiteľstvu, ako sa majú získané prostriedky využiť.

 

 

Dostupnosť a bezpečnosť v Modre

 

Od pádu komunizmu sa vybavenosť domácností motorovým vozidlom viac ako strojnásobila. Cez Modru denne priemerne prechádza viac ako desaťtisíc automobilov. Myslím si, že základným úsilím spolu s ostanými obcami a BSK by malo byť vybudovanie obchvatu Modry, tak aby sa doprava, hlavne nákladná, odklonila z historického centra Modry. Je to veľká výzva, ale postavenie cestného obchvatu by bolo správne rozhodnutie. Postavenie obchvatu by zásadným spôsobom prispelo k bezpečnosti v meste, zníženiu hlučnosti, zvýšeniu čistoty a k zníženiu poškodzovania budov v historickom centre Modry. Chyby, ktoré urobila BID a BSK pri zmene cestovného poriadku, ako bolo napríklad zrušenie zrýchlených autobusov, je potrebné napraviť, teda vytvárať tlak na BSK.

 

Podpora podnikania, tradícií a kultúrnych aktivít v Modre

 

Modra by určite nemala stratiť svoj charakter. Jeden z dôvodov, prečo sme sa s manželkou rozhodli presťahovať do Modry, bolo práve spojenie histórie a vinnej kultúry s príjemnou prírodou. Preto budem stáť na strane živnostníkov a podnikateľov, ktorých živia modranské tradície. Modra ako domov rodín by mala vytvárať príjemné bezpečné prostredie pre rodiny, kde budú prosperovať. Prostriedky mesta by predovšetkým mali ísť na tie kompetencie, ktoré zo zákona patria mestám a obciam.